• Wat is GO2032?

GO2032

 

GO2032 is het visietraject van de stad voor de stad. In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de visie is de titel GO2032 meegegeven.  In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Samen met u bepalen we wat voor stad we dan willen zijn en wat er moet gebeuren om van Gorinchem een nog betere plek te maken om te wonen, werken en recreëren.

Samen maken we een Visie

Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze visie gewerkt. Eerst is stilgestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen.