Ambities voor de Visie

In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de Visie is de titel GO2032 meegegeven. 2032 is het jaar waarin Gorinchem 650 jaar stadsrechten heeft.

Samen maken we een Visie

Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze Visie gewerkt. Eerst is stil gestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen.

Verbinden en vernieuwen

Uit de vele honderden reacties en gesprekken die zijn gevoerd de afgelopen maanden, zijn ambities voor de Visie opgehaald. De Visie geeft aan wat voor stad Gorinchem in 2032 wil zijn. De kern hiervan laat zich samenvatten als verbinden en vernieuwen, met behoud van de Gorcumse kernwaarden. Hieronder vallen elf ambities voor de toekomst van Gorinchem. Deze ambities, geven aan waar we als stad meer op willen inzetten en echt willen vernieuwen. Dat doen we met behoud van onze kernwaarden. Want dingen die we nu al doen, maar die niet als nieuwe ambitie zijn aangegeven, blijven we met elkaar vanzelfsprekend goed doen. Zoals zorgen voor veiligheid en goede zorg.

Het feestelijke Stadmakers event

Op het Stadmakers event van dinsdag 20 juni jl. werden de ambities voor de visie 2032 besproken. De circa 120 betrokken aanwezigen spraken elkaar tijdens deze feestelijke bijeenkomst die werd gehouden in het Omnia college. Toneelgroep Lusa én Aimabele Schoft Marcel Harmsen zorgden voor de muzikale omlijsting, de huidige burgemeester én de burgemeester van 2032 waren van de partij. Er was een paneldiscussie, er werd gestemd met de smartphones, gediscussieerd in de klaslokalen en terug- en vooruitgeblikt. Ook Gorkum tv was met camera aanwezig.

Er was een brede instemming met de 11 ambities. Het Kenniscentrum Duurzaamheid was het meest gewaarde idee. De genodigden gaven de ambities gemiddeld een het cijfer 8,2.

Wil je de ambities lezen?

Document Ambities voor de Visie van de stad –

De uitkomst van het Stadmakers event en reacties op de ambities zijn de basis voor de echte Visie van de Stad. Deze wordt na de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld