Totaal ingekomen Toekomstbeelden: 56
Ingevulde posters: 40
Andere Toekomstbeelden: 16

Het Toekomstbeeld van Jan de Groot:

– Toekomstbeeld Jan de Groot –

John heeft zijn Toekomstbeeld verdeeld over twee posters en heeft ook zelf een poster gemaakt:

– Toekomstbeeld John Stoop 1 –

 Toekomstbeeld John Stoop 2 

Het Toekomstbeeld van Christiaan Streefkerk:

 Toekomstbeeld Christiaan Streefkerk 

Het Toekomstbeeld van Marleen van Zwienen:

 Toekomstbeeld Marleen van Zwienen 

De ingevulde poster van Joram Boor:

Toekomstbeeld Joram Boor 

Het jongerenplatform is ook nog aan de slag gegaan:

 Toekomstbeeld Jongerenplatform 

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft in samenwerking met het Tienercollege ook een Toekomstbeeld ingeleverd:


Meer zien? Ga dan naar de GO2032 expositie. Hier kun je alle Toekomstbeelden van het Tienercollege bekijken.

Ook Henk Fennema heeft een Toekomstbeeld ingediend:

Toekomstbeeld Henk Fennema 

Het Toekomstbeeld van Mark Bonthuis:

Toekomstbeeld Mark Bonthuis –

Het Toekomstbeeld van Iris Bonthuis, een ingevulde poster en een collage

Toekomstbeeld Iris Bonthuis –

De Koplopers Gorinchem zijn ook aan de slag gegaan door middel van een brainstormsessie:

Toekomstbeeld Koplopers –

Thijs heeft ook de poster ingevuld:

Toekomstbeeld Thijs –

Zes Marokkaanse dames zijn samen aan de slag gegaan met hun Toekomstbeeld:

 Toekomstbeeld zes Marokkaanse dames –

Hans Keuren heeft ook een mooi Toekomstbeeld gemaakt:

Toekomstbeeld Hans Keuren

Nog een Toekomstbeeld (afzender bekend bij de projectgroep):

Toekomstbeeld

De poster van Tom Zijlstra:

 Toekomstbeeld Tom Zijlstra –

De ingevulde poster van Marijke van Eijk:

Toekomstbeeld Marijke van Eijk 

Armanda de Jonge en Ilona de Jong hebben er ook een flink werk van gemaakt. Bekijk hun Toekomstbeeld:

– Toekomstbeeld Armanda de Jonge en Ilona de Jong –

De poster van Martin Klop:

Toekomstbeeld Martin Klop –

Céline heeft ook de poster ingevuld:

Toekomstbeeld Céline –

Ook Jos is enthousiast met de poster aan de slag gegaan:

Toekomstbeeld Jos 

De ingevulde poster van Nely:

Toekomstbeeld Nely 

Mo Duzgun en werkgroep verbinding hebben ook een Toekomstbeeld gemaakt:

Toekomstbeeld Mo Duzgun en werkgroep Verbinding 

De Toekomstbeelden blijven binnenkomen, hier de poster van Pim Claessens:

Toekomstbeeld Pim Claessens 

Het Toekomstbeeld van Ed Schobben:

– Toekomstbeeld Ed Schobben 

Renata heeft ook de poster ingevuld:

– Toekomstbeeld Renata Claessens –

Ook Peter van Mersbergen heeft zijn Toekomstbeeld ingeleverd:

– Toekomstbeeld Peter van Mersbergen 

De poster van Hank Leverington:

– Toekomstbeeld Hank Leverington –

De poster van Bianca Venderbos:

– Toekomstbeeld Bianca Venderbos –

Weer eentje binnen! Deze is van Saskia Stevens:

Toekomstbeeld Saskia Stevens –

De ingevulde poster van Trudy Bosch:

Toekomstbeeld Trudy Bosch –

De poster van Bram Bosch:

– Toekomstbeeld Bram Bosch –

Een aantal leerlingen van OBS de Anne Frank school zijn tijdens de les met een hoop posters aan de slag gegaan:

– Toekomstbeeld Anne Frank school 1

– Toekomstbeeld Anne Frank school 2

– Toekomstbeeld Anne Frank school 3 –

– ToekomstbeeldAnne Frank school 4 –

 

Roman, Julia en Bruno hebben samen de poster ingevuld:

Toekomstbeeld Roman, Julia en Bruno Bergman –

 

Ambassadeur Stefan Bergman is ook fanatiek met de poster aan de slag gegaan:

Toekomstbeeld Stefan Bergman –

 

Het gehandicaptenplatform is ook met hun achterban aan de slag gegaan. Zij hebben hun opmerkingen verdeeld over twee posters.

Toekomstbeeld Gehandicaptenplatform 2 –

Toekomstbeeld Gehandicaptenplatform –

Wim en Alette hebben ook de poster ingevuld!:

Toekomstbeeld Wim en Alette –

Bram Krol van Wijkbelang Stalkaarsen heeft ook een Toekomstbeeld ingeleverd:

Toekomstbeeld Bram Krol –

Het Toekomstbeeld van Trudie, een ingevulde GO2032 poster en een zelfgemaakte poster als Toekomstbeeld:

Toekomstbeeld Trudie –

Het Toekomstbeeld van Lotte Blok:

Toekomstbeeld Lotte Blok –

Elize Putters, Bianka den Breejen en Susan Schuddeboom zijn samen aan de slag gegaan met hun Toekomstbeeld voor Gorcum:

Toekomstbeeld Elize Putters, Bianka den Breejen en Susan Schuddeboom –

Dit Toekomstbeeld is van Hans van Mourik:

Toekomstbeeld Hans van Mourik –

Stefan van der Stelt heeft zijn Toekomstbeeld gemaakt aan de hand van de poster:

Toekomstbeeld Stefan van der Stelt –

Klankbordgroep Oost-Gorcum hebben zelf een Toekomstbeeld gemaakt:

Toekomstbeeld KBG Oost-Gorcum –

Jan de groot heeft de vraagstukken van de poster uitgebreid beantwoord in zijn Toekomstbeeld:

Toekomstbeeld Jan de Groot –

Het toekomstbeeld van Elma van den Worm:

Elma van den Worm – Toekomstbeeld –

Wim Killian heeft de poster ingevuld:

Toekomstbeeld – Wim Killian

Ton den Breejen heeft zijn Toekomstbeeld gedeeld door middel van een artikel in de Gorcumse Courant:

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: directeur Ton den Breejen van MBO Gorinchem en School & Bedrijf.

Op zijn eigen school aan de Mollenburgseweg is Burgerschap al een vak. Het onderwijs zal steeds nadrukkelijker de taak krijgen om de jeugd burgerschap bij te brengen, meent Ton den Breejen. ‘Misschien moet je naast alle traditionele vakken een vak als filosofie wel verplicht stellen in het primair en voortgezet onderwijs, zodat leerlingen volwassen leren denken, argumenteren, feiten en fictie herkennen. De basis van democratie is het accepteren van een ‘nee’. Het is zó belangrijk dat jongeren dat leren. Primair ligt die taak bij de ouders, maar het onderwijs komt daarachteraan op de tweede plaats.’

‘Ik vind dat aansluiting bij de Drechtsteden de bestuurlijke toekomst is voor Gorcum.’ zegt Ton den Breejen.

Gorcum is volgens Den Breejen dusdanig rijk aan werkgevers en scholen dat niemand zonder startkwalificatie van school zou moeten gaan. ‘Liefst zou ik zien dat kinderen op hun veertiende pas hun schoolkeuze maken en later een weloverwogen keuze voor de vervolgstudie, door de goede begeleiding op school. Dat houdt ze gemotiveerd voor school en studie. Ik zie ouders graag meer bij die begeleiding betrokken. Zeker voor de ouders met een migrantenachtergrond zou dat heel waardevol zijn.’

Vanuit het Da Vinci College, samen met het Wellantcollege MBO Gorinchem vormend, wordt momenteel een ict-hbo-opleiding opgezet. Onder de vlag van HBO Drechtsteden, maar gehuisvest in Gorcum. ‘Leerlingen uit het mbo worden daarin duaal opgeleid, dus met zowel een studie- als arbeidscontract bij de bedrijven die het initiatief ondersteunen. We denken te beginnen met minimaal vijftien leerlingen, in de richtingen netwerk- en systeembeheer en software development. Ict en smart technology zijn breed toepasbaar en er is behoefte aan vanuit het bedrijfsleven.’

Daarop aanhakend pleit Den Breejen in zijn toekomstvisie voor een breed woonaanbod. ‘Als je met zo’n opleiding hoopt dat jongeren in Gorcum blijven wonen, zorg dan ook dat er woningen voor ze zijn.’ Verder ziet hij duurzaamheid – ook hij noemt het elektrisch vervoer richting binnenstad – als hét uitgangspunt voor een toekomstvisie en wenst hij meer structureel cultureel aanbod naast alle incidentele evenementen.

Hij besluit: ‘Ik vind dat aansluiting bij de Drechtsteden de bestuurlijke toekomst is voor Gorcum. Dan heb je een prachtig industrieel lint langs de Merwede en ook voor transport en vervoer kan meer gebruik van de rivier gemaakt worden.’

Jasmin Maslik is ook aan de slag gegaan met de poster:


Toekomstbeeld Jasmin

Dit is het Toekomstbeeld van Paul Klaassen:

Ook de wijkbelanggroep van de intervam flats hebben samen met Jasmin een poster ingevuld:

Toekomstbeeld Wijkbelanggroep

Henry de Cock en zijn collega’s zijn aan de slag gegaan met hun Toekomstbeeld van Gorinchem:

Toekomstbeeld Henry de Cock en collega’s –

Dit is het Toekomstbeeld van Dick Bosch:

Meer zien? Kijk naar de expositie van GO2032. Hier vind je vele Toekomstbeelden gemaakt door leerlingen van verschillende scholen in Gorcum:

0Weken0Dagen0Uren0Minuten