G02032.nl

Hét actuele overzicht van Gorinchem op weg naar 2032

Gorcumers en mensen uit de regio werkten vanaf 2016 een jaar lang aan de Visie van de stad. Een mooi traject, waarin iedereen zijn ideale stad mocht dromen. Jong en oud, man en vrouw, van iedere achtergrond. De vraag was: hoe ziet Gorinchem eruit in 2032, als de stad 650 jaar stadsrechten heeft?

In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de visie is de titel GO2032 meegegeven. In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten.

Fortes go2032

Samen maken we een Visie

Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze visie gewerkt. Eerst is stilgestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen.

In oktober 2017 is de Visie van de stad officieel afgerond.

Visie van de stad document

Vervolgens zijn er meerdere projecten ontstaan die worden uitgevoerd door bewoners met ondersteuning van de gemeente. Deze projecten, te vinden op deze website, passen allemaal bij het toekomstbeeld van de Visie voor de stad Gorinchem in 2032.

 

 

Wil jij iets doen voor jouw stad?

Heb jij een idee/initiatief voor de uitvoering van de visie? Neem dan contact op met projectleider Evert Wolters: e.wolters@gorinchem.nl