• GO2032 Blog

Blog Visie van de Stad

“Samen stromen naar 2032”

Er waren maar liefst honderd bezoekers te gast bij de eerste kennissessie ‘Samen stromen naar 2032’!

De gasten werden welkom geheten aan de veerboot Gorinchem VIII van Riveer en werden naar Slot Loevestein gevaren. Daar aangekomen startte het programma met een korte pitch over GO2032 projecten, vervolgd door pakkende video’s en een mini-talkshow.
Na de pauze werden de aanwezige gasten getrakteerd op een enthousiasmerende talk door innovation consultant Stefaan Vandist, over toekomstige innovaties en wat zij gaan betekenen voor de ‘slimme stad’ (een door de deelnemers zelf gekozen onderwerp). Er werd afgesloten met een netwerkborrel op de buitenplaats bij het kasteel. Rond half elf was de afvaart richting Gorinchem. De avond was zeker een succes!

Wil jij ook iets toevoegen aan jouw stad? Betrokken inwoners, ondernemers of overige belangstellenden die een initiatief hebben, passend bij de uitvoering van de Visie van de stad kunnen contact opnemen met het projectteam. Het voorstel kan ingezonden worden naar l.v.huijgevoort@gorinchem.nl (0183 – 659 380).

Ga naar “impressie bijeenkomsten” voor alle foto’s of ga direct naar fotoverslag voor een duidelijk beeld van deze succesvolle avond. Natuurlijk kun je ook de aftermovie bekijken: https://gorcum.tv/watch/325

 


“Raadsbesluit Visie van de Stad”

Sinds donderdag 8 maart jl. is het raadsbesluit van de Visie van de Stad officieel ondertekend!


“De Visie van de Stad is een belangrijk onderwerp bij de Gemeenteraadsverkiezingen”


“De Visie komt tot leven”

Een initiatief dat past binnen de ambities van de Visie 

 Samen denken en vernieuwen. Ondernemers in Gorinchem willen hun kennis delen binnen BrainStroom, een innovatieplatform in oprichting. Vandaag over een week vindt de aftrap plaats.De regio Gorinchem is een broedplaats voor vernieuwers en vaartmakers. Mensen die durven te ondernemen en hun nek uitsteken zonder daarvoor onmiddellijk iets terug te verwachten.

“We willen die mensen samenbrengen. Dat is de achterliggende gedachte van BrainStroom “

Van Leeuwen was een van de aanjagers van de Visie van de Stad, het toekomstbeeld voor Gorinchem dat samen met inwoners werd opgezet. Het idee voor een innovatieplatform kreeg toen al langzaam vorm.

Het innovatieplatform richt zich op meerdere sectoren. Daarbij valt te denken aan de high tech and smart industry. Dit is de overgang naar een nieuwe economie, waarin digitalisering de hoofdrol speelt. Maar ook aan water and maritime. Daarbij gaat het om vernieuwingen in de maritieme wereld, een van de belangrijke sectoren in onze regio”, legt Van Leeuwen uit. Het initiatief voor de oprichting van het platform is afkomstig van ondernemers Anika van der Kevie, Stefan Bergman en Petra de Vries. ,,Dit zijn ondernemers die geloven in het delen van kennis. Natuurlijk ondernemen ze om de schoorsteen te laten roken. Maar ook omdat ze iets willen nalaten aan anderen. Dat laatste is de belangrijkste overweging om tot de oprichting van het innovatieplatform te komen. Er zit zoveel kennis en ondernemers kunnen elkaar versterken.

“Buitenbeentje”

Een mooi artikel geschreven door Nick Dees in de Gorcumse Courant.

 

Een gelukkig en vernieuwend Nieuwjaar 

Op naar een succesvol jaar waar we fanatiek aan de slag gaan met de uitwerking van de Gorcumse Visie.

 

Leerlingen Merwedonk en Mariëngaarde bezoeken stadhuis

Donderdag 23 november hebben de Plusklas van de Merwedonk en twee groepen 7 van de Mariëngaarde een bezoek aan het stadhuis gebracht.

De Plusklas was er op uitnodiging van wethouder Onderwijs Marcel Doodkorte, waar hij en wethouder Eva Dansen in juni van dit jaar de werkstukken voor de tentoonstelling Visie van de stad in ontvangst hebben genomen. Leerlingen van de Mariëngaarde kwamen een bezoek brengen vanwege hun project ‘Burgerschap’. Zowel leerkrachten als ouders waren mee gekomen naar het stadhuis.

Warm welkom

De leerlingen werden in de raadzaal welkom geheten door wethouders Eva Dansen en Marcel Doodkorte. Het gemeentebestuur vindt de samenwerking met het onderwijs van groot belang. Wethouder Dansen vertelde waar burgemeester, griffier en gemeenteraadsleden altijd zitten als er een vergadering gehouden wordt. Ze heeft ook uitgelegd wat college en raadsleden doen. Daarna sprak wethouder Doodkorte over de toekomst van Gorinchem, hij toonde het Visiedocument van Go2032 ‘Gorcum open vesting! Verbinden en Vernieuwen met de kracht van Gorinchem’ en vroeg de kinderen onder andere hoe oud ze in 2032 zijn en waar ze dan denken te wonen.

Presentaties

Na de introductie door beide collegeleden zijn er door ambtenaren van het stadhuis presentaties gegeven over Vergunningen, Cultuur Educatie en Sport. De kinderen mochten een kijkje nemen in de trouwzaal waar uitleg gegeven is over wat de burgerbalie en de receptie doen.

Het was een zeer geslaagde ochtend en zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

•••

“Maak Gorcum een product dat klopt”

Interview Gorcumse Courant met Henk Fennema

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Henk Fennema.

‘We hebben goud in handen in Gorcum. We hebben hier alles. Een gigantische regiofunctie: alle scholen, het beste ziekenhuis van Nederland, alle sporten, alle grote festivals in de regio, een prachtige haven, volop horeca, de nummer één camperplaats, prachtige werkgelegenheid. Ja, we hebben maar 40 duizend inwoners, maar een overdreven focus op groeien is niet nodig. We zijn veel te bescheiden. Kijk eens hoe mooi Gorcum is.’

‘De binnenstad is onze diamant. Maak daar een sterk merk van. Mooi Gorinchem vind ik niet veel zeggen. Maak er Vesting Gorcum van. Dát zegt iets over het unieke.’

Maak vervolgens ook echt werk van eruit te halen wat erin zit, zo roept Fennema op tot actie. ‘Maak de stad mooi en schoon. Er staan allemaal fietsen met lekke banden op het Eind. Daar wil je straks toch Werelderfgoed hebben? Hang waarschuwingen aan die fietsen: dat ze weg worden gehaald als ze er over een week nog staan. En laat de kademuren langs de Lingehaven er eens netjes uitzien. Voor de Oude Doelen in de Molenstraat ligt nog steeds troep van de carnavalsoptocht. Dat is nota bene een monument. Ik zou graag een Team Binnenstad zien dat onkruid en zwerfvuil weghaalt, het groen netjes houdt, de verkeersborden rechtzet en schoon houdt; met oog voor alles wat niet klopt.’

‘Buiten de Waterpoort is het fantastisch recreëren in de zomer. Dan laat je toch niet een half veld verbranden door een Timmerdorp en je zaait het ook niet opnieuw in? Ik weet dat het traditie is, maar dat is dus een kwestie van visie.’

‘Ik kan hierover blijven doorgaan. Fietsvoorzieningen in de stad: als dat tijdens de Zomerfeesten kan, kan het de rest van het jaar ook. En houd opleggers en trailers uit de stad. Kijk eens in Maastricht: daar rijden elektrische auto´s om winkels te bevoorraden.’

Winkels die dicht zijn op maandag, dinsdag, tijdens koopavond of koopzondag zijn nog een doorn in het oog. ‘Je wilt toch een regiofunctie? Mensen nemen niet de gok om volgende keer weer voor een dichte deur te staan. Dan rijden ze door naar Dordrecht of Breda.’

‘Maak van je binnenstad een product dat klopt. Een H&M komt pas als dat zo is. Je moet het lef hebben om te bepalen waar je naartoe wilt. En als je die visie hebt, houd daar dan ook aan vast.

 

“Gorcum is bij uitstek onderwijsstad”

Interview Gorcumse Courant met Jan van Veen

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Jan van Veen.

Jan van Veen is algemeen directeur primair onderwijs bij Stichting OvO. Als Gorcum op één vlak een centrumfunctie vervult in de regio, dan doet het dat als onderwijsstad. ‘We hebben zéker niet te weinig onderwijsvoorzieningen. Alleen aan vwo-scholen heb je al een Fortes Lyceum, Lyceum Oudehoven, een gymnasium en een Gomarus. Het is essentieel voor een bloeiende woon- en werkomgeving om die voorzieningen te behouden. Ik denk wel dat een intensievere samenwerking tussen de scholen mogelijk is in de toekomst. Bijvoorbeeld in het techniekonderwijs.’

‘De discussie over een hbo-opleiding, in welke vorm dan ook, speelt al lang. Het hoogwaardige bedrijfsleven in Gorcum leent zich ervoor.’

Het primair onderwijs vindt in 2032 plaats in kindcentra, voorziet Van Veen. ‘De schotten tussen 0 en 4 jaar en 4 en 12 jaar gaan eruit. We gaan toe naar kindcentra voor 0 tot 12 jaar met een sterke wijkfunctie. Ze zijn van zeven tot zeven open en het zijn volstrekt veilige plaatsen om je kind naartoe te brengen. Scholen en kinderopvang werken er samen en er is aandacht voor preventieve zorg, zodat vroeg ingesprongen kan worden als er iets gesignaleerd wordt óf er jonge talenten rondlopen.’

‘Op de Merwedonk zijn we hier al mee bezig. In augustus start hier een IKC.’

Jan van Veen is naast onderwijsbestuurder voorzitter van GJS, nog altijd de eenzame buitensportvereniging in Gorcum. ‘De spreiding kan beter. De sport zit geconcentreerd in West, de bevolkingsaanwas in Oost. Ook hiervoor heeft de gemeente een luisterend oor, maar ik snap dat een sportclub niet zomaar te verhuizen is. Ik weet wel dat Achilles, de handbalvereniging, geïnteresseerd in een verhuizing is.’

Of het nu om naar school te gaan is of naar een sportclub; de verbindingsroutes van de ene naar de andere kant van de stad kunnen en moeten worden verbeterd. ‘Bruggen die constant open staan, de levensgevaarlijke rotonde Eike’s Hof. Dat moet een serieus aandachtspunt zijn.’

Gorcum is een ‘veredeld dorp’, stelt hij samenvattend. ‘En een mooi stadje. Op sommige gebieden moet je je misschien afvragen of je qua streekfunctie voldoende kwantiteit hebt om kwalitatief overeind te blijven.’ Uitkijkend over de Lingehaven besluit hij: ‘Dit is wel uniek. De binnenstad is zó mooi met de ligging aan het water. Geef het toerisme ruim baan.’

•••

The Making off: Toekomstbeeld Elize Putters

Kijk voor meer Toekomstbeelden op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Kansen voldoende voor creatieve, culturele stad”

Interview Gorcumse Courant met Hans Keuren

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Hans Keuren.

Hij is onder andere initiatiefnemer achter de jaarlijkse dialoogtafels in de stad. Het Visie-traject moet hem in het bijzonder dus aanspreken. Hij zou Gorcum graag zien experimenteren met het basisinkomen: het alternatief voor de uitkering, dat de sollicitatie- en andere verplichtingen wegneemt. ‘Ik denk dat het een enorme impact heeft op de samenleving en op het gedrag van mensen als ze niet van alles meer moeten. Hoe gaat het uitpakken? Dat weet ik nu nog niet. Gaan mensen achterover hangen of krijgen ze ruimte en zin om zich bijvoorbeeld in te zetten voor de maatschappij? Als ik naar mezelf kijk: ik denk niet dat ik erdoor zou stoppen met werken.’ Keuren volgt het initiatief in Finland met belangstelling.

Bewust stopte Keuren enkele jaren geleden met tv kijken. Hij zegde zijn abonnementen op landelijke kranten op en koos ervoor om de aandacht helemaal op eigen stad te richten. ‘Er werd altijd gezegd dat je vanuit Gorcum in een half uur in Utrecht of Rotterdam bent. Maar laat daar nu gezegd worden dat je in een half uur in Gorcum bent. De grootste vesting in Nederland met een schat aan cultuur. Je hoeft niet in te zetten op je centrumfunctie als winkelstad. Krimp het winkelgebied in, maak de binnenstad beter bewoonbaar en bied zo kwalitatief meer aan. Er zijn voldoende kansen om als creatieve, culturele stad bekend te staan.’

Zijn droombeeld op het gebied naar onderwijs verwoordt Hans Keuren bewust als een vraag. ‘Wat gebeurt er als we de ontwikkeling van menselijke capaciteiten een hogere prioriteit geven? Ik zie een kenniscampus waar kinderen en studenten samen met vrijwillige docenten intuïtie, leiderschap, charisma, kritisch denken, empathie en andere kwaliteiten ontwikkelen. Een kind heeft nu een levensverwachting van 100 jaar. Wat is voor zo’n kind het belangrijkst om te leren?’

Voor de ouderen wenst Keuren kleine woongemeenschappen die zijn gecreëerd of gebouwd en worden omringd door jonge gezinnen, waarbij de mensen van elkaar leren en voor elkaar zorgen.

Onlangs nam Hans Keuren het initiatief om de Turkse en Marokkaanse gemeenschap te betrekken bij het Visie-traject. ‘Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Ze hebben daar zelf ook een verantwoordelijkheid in en dat beseffen ze ook. Ik denk dat diversiteit in 2032 geen onderwerp meer is, maar een vanzelfsprekendheid.’

•••

“Niet de euro is leidend, maar mensen”

Interview Gorcumse Courant met Jan van den Bergh

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Jan van den Bergh.

‘In het diepst gaat de visie op Gorcum in 2032 over menselijkheid’, overdenkt Jan van den Bergh in zijn autobedrijf in Dalem. Elkaar groeten op straat; wat ooit de normaalste zaak van de wereld was is dat nu niet meer. ‘Als we hier op de dijk lopen, kijken veel mensen alleen maar strak voor zich uit. Ik stapte laatst in de lift in de Barbierstraat en groette degene die er al in stond. Die schrok er gewoon van.’

‘Dat vind ik wel een punt. Het begint in je stadhuis, waar je vroeger je vraag stelde bij het loket. Nu moet je op een zuil ernaast aangeven waarvoor je komt. Ook telefonisch moet je overal keuzemenu’s door. Ik hoop dat we in 2032 menselijk geholpen blijven worden, niet alleen maar door apparaten.’

De menselijke maat is de rode draad in de toekomstvisie van Van den Bergh. ‘Ik ben weleens weggereden bij mijn vader in Het Gasthuis en dat ik me echt schaamde, omdat ik wist dat vijfentwintig mensen daar verzorgd werden door één persoon. We laten ons door de euro leiden, terwijl het om mensen gaat. Ik weet zeker dat iedereen er geld voor over heeft om zijn vader en moeder goed te laten verzorgen. Maar dat realiseren mensen zich achteraf pas. Dat besef moet er nu al zijn. Er wordt vaak gezegd dat we de zorg niet overeind kunnen houden, maar dat kunnen we wél. We moeten elkaar alleen een beetje meenemen.’

Hij pleit voor gesprek en ontmoeting op alle mogelijke fronten in de stad, want: ‘Alleen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te respecteren leer je elkaar echt kennen.’ Met een knipoog naar zijn eigen vakgebied: ‘De een kiest voor een Mercedes en de ander voor een lelijk Eendje, maar uiteindelijk rijden we allemaal dezelfde kant op.’

Nog een ander stokpaardje: ‘Ik begrijp niet waarom er verdiend moet worden aan energie die we gratis krijgen van de zon en wind. Sla die op en verdeel het goed. En ik ben erg voor een terugkeer van het systeem van Van Gend & Loos: het vrachtverkeer naar een centrale plek buiten de stad leiden en van daaruit met kleiner duurzaam vervoer naar de binnenstad.’

•••

Toekomstbeeld Paul Klaassen

Toekomstbeeld voor Gorcum van ambassadeur Paul Klaassen. Wat is dat van jou? Laat het ons weten!

•••

“Burgerschap als kerntaak onderwijs”

Interview Gorcumse Courant met Ton den Breejen

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: directeur Ton den Breejen van MBO Gorinchem en School & Bedrijf.

Op zijn eigen school aan de Mollenburgseweg is Burgerschap al een vak. Het onderwijs zal steeds nadrukkelijker de taak krijgen om de jeugd burgerschap bij te brengen, meent Ton den Breejen. ‘Misschien moet je naast alle traditionele vakken een vak als filosofie wel verplicht stellen in het primair en voortgezet onderwijs, zodat leerlingen volwassen leren denken, argumenteren, feiten en fictie herkennen. De basis van democratie is het accepteren van een ‘nee’. Het is zó belangrijk dat jongeren dat leren. Primair ligt die taak bij de ouders, maar het onderwijs komt daarachteraan op de tweede plaats.’

Gorcum is volgens Den Breejen dusdanig rijk aan werkgevers en scholen dat niemand zonder startkwalificatie van school zou moeten gaan.

‘Ik vind dat aansluiting bij de Drechtsteden de bestuurlijke toekomst is voor Gorcum.’ zegt Ton den Breejen.

‘Liefst zou ik zien dat kinderen op hun veertiende pas hun schoolkeuze maken en later een weloverwogen keuze voor de vervolgstudie, door de goede begeleiding op school. Dat houdt ze gemotiveerd voor school en studie. Ik zie ouders graag meer bij die begeleiding betrokken. Zeker voor de ouders met een migrantenachtergrond zou dat heel waardevol zijn.’

Vanuit het Da Vinci College, samen met het Wellantcollege MBO Gorinchem vormend, wordt momenteel een ict-hbo-opleiding opgezet. Onder de vlag van HBO Drechtsteden, maar gehuisvest in Gorcum. ‘Leerlingen uit het mbo worden daarin duaal opgeleid, dus met zowel een studie- als arbeidscontract bij de bedrijven die het initiatief ondersteunen. We denken te beginnen met minimaal vijftien leerlingen, in de richtingen netwerk- en systeembeheer en software development. Ict en smart technology zijn breed toepasbaar en er is behoefte aan vanuit het bedrijfsleven.’

Daarop aanhakend pleit Den Breejen in zijn toekomstvisie voor een breed woonaanbod. ‘Als je met zo’n opleiding hoopt dat jongeren in Gorcum blijven wonen, zorg dan ook dat er woningen voor ze zijn.’ Verder ziet hij duurzaamheid – ook hij noemt het elektrisch vervoer richting binnenstad – als hét uitgangspunt voor een toekomstvisie en wenst hij meer structureel cultureel aanbod naast alle incidentele evenementen.

Hij besluit: ‘Ik vind dat aansluiting bij de Drechtsteden de bestuurlijke toekomst is voor Gorcum. Dan heb je een prachtig industrieel lint langs de Merwede en ook voor transport en vervoer kan meer gebruik van de rivier gemaakt worden.’

•••

De Visie van Bruno (10 jaar)

Wil je weten hoe andere mensen denken over de Visie voor Gorinchem in 2032? Neem dan een kijkje op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Gorcum zonder drempels”

Interview Gorcumse Courant met Emmy den Heijer

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Emmy den Heijer.

Emmy den Heijer kennen we als onvermoeibaar pleitbezorger van een toegankelijk Gorcum voor iedereen, dus ook voor alle Gorcumers met een beperking. Het blijft nodig, zegt ze meermaals, tot het voor iedereen gewoon geworden is om er in bouwtekeningen en uitvoering rekening mee te houden. En dat is nog niet zo.

Emmy den Heijer

‘Niet alles gaat slecht hoor’, benadrukt ze verschillende keren. ‘Gorcum is een leuke stad en met het Gehandicapten Platform mogen we best leuk meedenken over het beleid. Het krijgt in de uitwerking alleen te vaak geen gevolg.’

Maar ze steekt haar visie voor de stad bewust breder in. ‘Blijf investeren in de historische binnenstad. Cultuur en evenementen vinden we belangrijk. Net als de vestingwallen die in zijn geheel voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat nu voor mensen met een beperking niet zijn. Ik kom zelf uit een familie van ondernemers dus ik vind het belangrijk dat de goede ligging van Gorcum wordt benut en de innovatiekracht van bedrijven wordt gestimuleerd. En we willen meer levensloopbestendige woningen en betaalbare huurwoningen, zodat onze doelgroep iets te kiezen heeft.’

Net als andere inwoners van de stad. Dat blijft de rode draad in het relaas van Emmy den Heijer. ‘Een stad zonder drempels, letterlijk en figuurlijk. Als mensen in een rolstoel ergens niet binnen kunnen hoor je vaak: het is al een oud gebouw. Dat mag echt geen argument meer zijn.’ Voor haar op tafel ligt het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking. ‘De wereld is nog steeds niet op ons gebouwd en dat is eigenlijk best gênant’, vindt ze. ‘Ik moet overal geholpen worden. Als ik mijn jas wil ophangen in het ziekenhuis kan ik vaak niet bij de kapstok. Zo zou het niet moeten zijn. Vaak staat toegankelijkheid wel in de plannen, maar past het volgens de architect niet binnen het design. Tja…’

Het VN-verdrag is breed opgesteld. ‘Denk aan braille op medicijndoosjes of op trapleuningen. Goede, ononderbroken blindegeleidelijnen naar de belangrijke plekken in de stad, alarmering in toiletten en mensen die weten hoe te handelen bij zo’n alarm. Het zijn kleine dingen die het leven veel makkelijker maken. Als we samenwerken, kunnen we daar best oplossingen voor vinden.’

Emmy den Heijer heeft nog een uitsmijter bewaard tot het laatst. ‘Gorcum scoort slecht op het gebied van schone energie. Laten we daarin investeren. Want daar worden we allemáál beter van

•••

Marouan (10 jaar) & verkeersproblematiek in de stad

Kijk voor meer handige tips, tricks en inzichten op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Blijf met elkaar in gesprek”

Interview Gorcumse Courant met Mo Duzgun

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Mo Duzgun.

Tijdens de startbijeenkomst voor GO2032, de Visie van de Stad, vertelden hij en Mohamed Boukrouche een inspirerend verhaal over de multiculturele Gorcumse samenleving. Een belangvol thema, hoewel hij zich er in het ideale geval niet mee bezig zou houden. ‘Mijn ouders zijn Turks, maar ik ben in Nederland geboren. Ik heb in al mijn contacten in de sport en met ouders van mijn leerlingen nooit het gevoel gehad dat ik anders ben dan anderen. We zijn allemaal mensen.’

Mo Duzgun

Mo Duzgun in zijn klaslokaal in De Tweemaster, met zijn gekoesterde Sinterklaassurprise op de achtergrond.

‘Ik vind dat er in Gorcum een mooie sfeer hangt. Iedereen is hier welkom. Zo heb ik het tenminste altijd ervaren. Maar de zorgen onder veel mensen met een niet-westerse achtergrond nemen toe. Ze voelen zich sneller uitgesloten en over één kam geschoren door de politieke ontwikkelingen. Zelfs mijn vrouw is bang voor wat er gebeurt als de PVV de grootste partij wordt.’

‘Hoewel tegenstellingen in Gorcum volgens mij niet zo leven is er toch veel te halen. Durf met elkaar in gesprek te gaan in plaats van verwijtend over ‘jullie’ te spreken. Dan dreig je uit elkaar te groeien. Dat moeten we hier niet laten gebeuren. Mijn moeder spreekt niet goed Nederlands, maar ze heeft in Leerdam wel regelmatig contact met haar buren. ‘Jij goed buurman’, zegt ze dan. Je kunt dan reageren met: leer eens Nederlands. Maar het is haar manier van aangeven dat ze zich prettig voelt tussen haar Nederlandse buren. Waarom zou je daar een probleem van maken?’

‘Overigens is er op het gebied van taallessen in Gorcum wel heel veel te verbeteren. Die zijn niet geweldig georganiseerd. Het zou mooi zijn als we dat samen kunnen oppikken in de stad.’

Aan de muur in zijn klaslokaal hangt een kaart van Turkije met verschillende steden en bezienswaardigheden, met een baan erop waarover een elektrisch autootje kan rijden. ‘Ik kreeg hem als Sinterklaassurprise vorig jaar van een 100 procent Nederlandse leerling. Mooi is hij hè? Het klopt heel goed en het autootje kan echt rijden? Het is het mooiste cadeau dat ik heb gehad. Dat vind ik het mooiste aan mijn werk: kinderen hebben geen vooroordelen. Die spelen gewoon samen.’

•••

De visie van Dirk Heijkoop

Kijk voor meer handige tips, tricks en inzichten op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Met duurzaamheid zet je Gorcum op de kaart”

Interview Gorcumse Courant met Susan Schuddeboom

Susan Schuddeboom op een van haar favoriete plekjes in de stad, op de dijk met het uitzicht over de Merwede.

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Susan Schuddeboom

Susan Schuddeboom

Susan Schuddeboom op een van haar favoriete plekjes in de stad, op de dijk met het uitzicht over de Merwede.

‘Ik heb begrepen dat er voor de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort geen voorwaarden aan duurzaamheid zijn gesteld. Geen panelen op het dak, er wordt gekookt op gas. Waarom zorg je er niet voor dat op zo’n mooie locatie het duurzaamste hotel van Nederland wordt gebouwd? Zo kun je Gorcum ook op de kaart zetten.’

Susan Schuddeboom verwacht een voorbeeldrol van de gemeente op dit vlak. Zelf is ze fulltime met de materie bezig. Ze geeft duurzaamheidslessen in het Omnia College en is de duurzaamheidsambassadeur voor alle drieëntwintig locaties van het Wellantcollege in het land. Met haar kookklassen van school organiseert ze jaarlijks de dineravonden Koken met Waste, om leerlingen te laten zien hoe ze voedselverspilling kunnen tegengaan en om tegelijkertijd geld in te zamelen voor het goede doel.

‘Ik heb de duurzaamheidslessen zelf ontwikkeld. Gewoon, omdat ik het zelf heel belangrijk vind. Ik wil dat het bij de leerlingen in de haarvaten zit: gooi je kauwgom of energy-blikje niet op de grond, sta niet zo lang onder de douche, laat je oplader niet in het stopcontact zitten. Het zijn maar kleine dingen, maar ik hoop dat het gewoon voor ze wordt. Ik laat de film zien van de plastic soep in de oceaan. Best confronterend, maar het werkt wel. Leerlingen gaan elkaar er ook op aanspreken.’

‘Op het Omnia College gaan leerlingen de wijk in om zwerfafval op te ruimen, we zijn bezig met afvalscheiding. Het is een mindset, je moet er keer op keer de aandacht op vestigen.’

Wat voor de kleine samenleving van de school geldt, gaat ook op voor de hele gemeente, vindt ze dan ook. Ze verbaast zich enerzijds over regeltjeszucht die er heerst als een initiatief als Cash & Carry – een rommelmarkt voor niet meer gebruikte kleding – wordt genomen en vindt anderzijds dat mooie gemeentelijke projecten, zoals de VANG-afvalscheiding, veel meer belicht moeten worden. ‘Dat is hartstikke goed, maar de mensen weten nauwelijks wat er wel of niet in de pmd-container mag. Daar moet je veel meer over communiceren.’

‘We moeten duurzamer leven’, besluit ze. ‘Daar kunnen we gewoon niet onderuit. Mensen houden zich ook aan de verkeersregels. Dan kunnen ze zich ook aan de duurzaamheidsregels houden. Maar dan moeten ze die wel leren.’

•••

“Houd de relatie met de regio warm”

Interview Gorcumse Courant met Jan de Groot 

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Jan de Groot.

Jan de groot

Jan de Groot was in verschillende perioden raadslid in de gemeenten Giessenburg en Giessenlanden. Van 2010 tot 2014 was hij wethouder van Giessenlanden.

Jan de Groot was in verschillende perioden raadslid in de gemeenten Giessenburg en Giessenlanden. Van 2010 tot 2014 was hij wethouder van Giessenlanden. Jan de Groot woont in Noordeloos, bijna recht tegenover het huis waar hij geboren werd. Hij was in verschillende perioden raadslid in de gemeenten Giessenburg en Giessenlanden. Van 2010 tot 2014 was hij wethouder van Giessenlanden. Verder bekleedde en bekleedt hij meerdere bestuursfuncties.

‘In 2002 hebben we in de gemeenteraad in Giessenlanden eens een motie ingediend om bestuurlijke samenwerking met Gorcum te onderzoeken. Dat had geen enkele kans van slagen destijds. Gemeenten in de regio hadden het gevoel dat Gorcum op hen neerkeek. De verhoudingen zijn in afgelopen jaren flink verbeterd. Over Gorinchem-Noord en de verbreding van de A27 zijn we veel samen opgetrokken.’

‘De handreiking richting Arkel van Govert Veldhuijzen en de kritische brief richting de Vijfheerenlanden-gemeenten hebben me verrast. Zulke acties prikkelen de regio natuurlijk. Gorcum moet er juist voor zorgen dat het zichzelf niet isoleert. Persoonlijk vind ik dat Gorcum had moeten meedoen in de gemeentelijke fusie met Giessenlanden en Molenwaard. Dan was Hardinxveld-Giessendam misschien ook wel aangehaakt en was je richting de 100 duizend inwoners gegaan. In Giessenlanden zie je hoe de dorpsraden de zelfstandigheid van de kernen bewaken. Dan zou je daar een sterke gemeente boven hebben gehad voor de overkoepelende beslissingen.’

‘Maar er is anders gekozen. Het is wel belangrijk dat je dan de samenwerking in de regio blijft zoeken zodat de regio wil meedenken over je centrumfunctie.’

‘Gorcum moet er voor zorgen dat het zichzelf niet isoleert’

Als Jan de Groot voor het raam staat, kijkt hij uit over het uitgestrekte polderlandschap van de Alblasserwaard. Hij is een echte polderman, maar wel een die de nabijheid van centrumstad Gorcum zeer waardeert. ‘Ik heb er op school gezeten dus ik heb altijd verwantschap met Gorcum gehad. Ik kom er vaak. Ik heb toevallig gisteren nog een rondje over de stadswallen gelopen met mijn vrouw.’

‘De binnenstad is prachtig, de ligging aan de rivier ook en alle evenementen trekken een hoop publiek uit de regio naar de stad. Daarnaast heb je het beste ziekenhuis van Nederland waar de regio ook trots op is, je scholen en je werkgelegenheid. Het fysieke winkelen blijft bestaan, daarvan ben ik overtuigd, maar de mensen zitten sneller dan vroeger in Breda of Utrecht. Dus denk goed na over hoe je je binnenstad vermarkt: historie, evenementen, prachtige terraspleinen. Gorcum heeft nog altijd een geweldig achterland. Houd die relatie warm. Zo snel mogelijk kwartiersdiensten naar Geldermalsen; dat zou helpen.’

•••

Soufs, Matheus & D-Double – #GO2032 (Prod. Bungaloow)

Kijk voor meer creatieve video’s over de Visie op ons GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Kansen voor dagjes uit in Gorcum”

Interview Gorcumse Courant met Dick Bosch

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Dick Bosch.

Hij is voormalig brandweercommandant en sinds zijn pensioen vrijwilliger aan allerlei culturele en muzikale fronten in de stad. Als stadsgids, torengids en vestinggids ontvangt hij jaarlijks vele honderden bezoekers aan de stad en weet hij dus als geen ander op welke punten Gorcum ‘scoort’ bij toeristen.

Dick Bosch

‘Ik wil er geen stoffige wandeling van maken’ zegt Dick Bosch. ‘Ik vertel er graag een verhaal bij. Hugo de Groot doet het altijd goed.

‘Ik heb geen standaard route. Ik probeer in te schatten wat leuk is voor de groep van die dag. Ik wil er geen stoffige wandeling van maken, ik vertel er graag een verhaal bij. Hugo de Groot doet het altijd goed. Zijn verhaal blijft actueel, omdat hij de grondlegger van het zeerecht is. Daar probeer ik voorbeelden van nu bij te geven, net als bij het vondelingenluikje in de Weesgang bijvoorbeeld.’

‘Het Tolhuis met de Duveltjesgracht maakt altijd indruk en met het verhaal van de Blauwe Toren erbij zéker natuurlijk. Er zit altijd iemand in de groep die Ridder van Rappard nog kent, als ik over hem vertel naar aanleiding van de gevelstenen van Stichting Stadsherstel Gorinchem. Ook het verhaal van het behoud van de Lingehaven spreekt de mensen aan.’

‘Een poosje geleden is een aantal touroperators te gast geweest in Gorcum en de vestingdriehoek’, weet Bosch (70). ‘We hebben in Gorcum een kleine wandeling gemaakt, we zijn naar Woudrichem en Fort Vuren gevaren en hebben afgesloten in Slot Loevestein. Die mensen waren hartstikke verrast. Ze kwamen uit de buurt van Antwerpen en kwamen regelmatig voorbijgereden op weg naar Amsterdam. Ze hadden geen idee dat het hier zo leuk was en gaven aan dat ze hier best uitjes wilden organiseren. Ik weet niet of dat een vervolg gekregen heeft. Het zijn wel kansen.’

‘De regio heeft daar ook behoefte aan. Je kunt combineren met De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam of met Kinderdijk. De vestingdriehoek en de Biesbosch liggen in je achtertuin. Het hoeft hier geen Volendam te worden, maar er zijn ingrediënten genoeg om Gorcum te promoten.’

Bosch komt tijdens de stadswandelingen ook verschillende verbeterpunten tegen. Ten eerste: afspraken voor rondleidingen kunnen uitsluitend via VVV Zuid-Holland-Zuid gemaakt worden. ‘Voor gelegenheidsbezoekers is dat onhandig. Zij moeten hier toch gewoon aan de balie terechtkunnen?’

‘Daarnaast schaam ik me als de brandnetels bij de trap bij het Tolhuis tot de reling komen of het verbrande onkruid langs de wallen niet is weggehaald. En ik schrik ook van de vuilnishopen in sommige lege winkelpanden tegenwoordig. Het onderhoud van de openbare ruimte is helaas achteruit gegaan de afgelopen jaren.’

•••

“Jeugd aan het woord over het Gorcum van de toekomst”

Wat wil je in Gorcum vinden als je dertig bent? – bron Gorcumse Courant

De jeugd heeft de toekomst en is dus bij uitstek een Gorcumse doelgroep die betrokken moet worden bij vorming van de visie van de stad. Tijdens het Toekomstfestival van volgende week kunnen kinderen en jongeren hun ideeën over het Gorcum van later delen tijdens een inloop bij The Mall in de binnenstad.

De inloop is gericht op de doelgroep van The Mall zelf, vanaf 12 jaar ongeveer, en voor de jongere achterban van de Limonadebrigade. Zaterdag 19 november kunnen ze tussen 10 en 13 uur meedenken over hun beeld van en wensen voor het Gorcum van 2032. ‘Wat wil je in Gorcum vinden als je dertig bent? Zo hebben wij de vraag wat concreter gemaakt voor de jongeren’, zegt Annemarie de Vor van The Mall.

Nanine van Dalen van de Limonadebrigade: ‘Voor de jongere kinderen halen we het nog iets dichterbij. Die vragen we wat ze nu al héél graag zouden hebben in de stad. Want dan geldt dat in 2032 (waarop de visie van de stad gericht is) ook voor de nieuwste generatie.’

Ze stellen bewust geen hele concrete vragen vooraf. Laat de jeugd maar los, dan komen de leuke ideeën vanzelf, zo is het credo. ‘Hoeveel speelruimte heb je nodig? Wat vind je prettige en minder prettige stukken straat als je naar school fietst? Wat vind je van de school waarop je zit? Welke sportaanbieders zou je graag in de buurt willen?’, zo schudden De Vor en Van Dalen snel enkele thema’s uit de mouw die besproken kunnen worden. ‘En als je nu nog net te jong bent om uit te gaan, dan heb je vast al wel ideeën over wat je qua uitgaansleven hoopt te vinden in de stad. Vanuit typische jongerenthema’s kom je zo uit op allerlei zaken die invloed hebben op de inrichting van de wijk en de stad.’

In de Social Media Studio kunnen de deelnemers hun ideeën onder andere verwoorden in rap, video of foto. Iedereen is welkom om binnen te lopen op 19 november, tussen 10 en 13 uur.

•••

“Je bent een visitekaartje van Gorcum”

Interview Gorcumse Courant met Ed Schobbens

Hoe zie je Gorcum in 2032? Dat is de centrale vraag bij de ontwikkeling van de Visie van de Stad. Alle inwoners zijn en worden gevraagd mee te denken en een groep ambassadeurs neemt daarin een voortrekkersrol. Zij spreken in de Gorcumse Courant over hun visie op Gorcum. Vandaag: Ed Schobben, voorzitter van ondernemersvereniging IKG.

Ed Schobbens

Ed Schobbens over de visie van de stad: ‘Hij kan tussentijds worden bijgesteld, maar het is wel belangrijk dat de visie over vijf jaar en daarna nog steeds leeft in de stad.’

Gorcum blijft een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. De ligging aan A15 en A27 is een prachtige topografische plus voor de stad. Die eigenlijk nog beter benut zou moeten worden voor het openbaar vervoer, oppert Schobben.

‘Er wordt in Gorcum veel gesproken over het behouden van jongeren voor de stad door de komst van een hbo-opleiding, maar je moet oppassen dat zoiets niet vooral als stokpaardje wordt gebruikt. Ik heb vanuit de grote werkgevers begrepen dat hun mensen – dus ook de jongeren – best bereid zijn om te reizen naar hun werk. Dat moet dan wel optimaal geregeld zijn, liefst met openbaar vervoer. Dat kan beter. Een spoorlijn is duur, dus zet dan in op betere busverbindingen.’

‘Uit bedrijfskundig oogpunt is het goed dat de gemeente informatie uitvraagt bij verschillende doelgroepen voor een visie van de stad. Oprechte klantgerichtheid is van groot belang voor elke samenwerking, evenals het faciliteren van ideeën. Deze stad zit daar vol mee. Kijk naar de Zomerfeesten, het Hippiefestival, het Lingehavenconcert. Maar kijk ook naar de komst van de Evenementenhal Gorinchem bijvoorbeeld. Die zijn niet ontstaan omdat de overheid ze bedacht, maar omdat iemand een goed idee kreeg en de overheid het ondersteunde. Zo’n hbo-lobby of het Mooi Gorinchem-concept komt op mij wat krampachtig over. Echt goede ideeën ontstaan vanzelf.’

Ed Schobben over de visie van de stad: ‘Hij kan tussentijds worden bijgesteld, maar het is wel belangrijk dat de visie over vijf jaar en daarna nog steeds leeft in de stad.’

Oprechte klantgerichtheid en gastvrijheid zouden bij iedereen een automatisme moeten zijn die de stad vertegenwoordigt. Als ik een klant uitnodig voor een afspraak in de binnenstad moet die eigenlijk het gevoel krijgen: wat een leuke stad is dit, hier kom ik nog eens terug. Mensen in de horeca hebben daarin bijvoorbeeld bij uitstek een ambassadeursfunctie. Maar ik zelf ook, eerlijk is eerlijk. Wijs die gasten op de vesting en op de vestingdriehoek aan de rivier. Wees je ervan bewust dat je een visitekaartje van Gorinchem bent.’

Het contact tussen gemeente en bedrijfsleven zou structureler en professioneler moeten zijn, meent Schobben: ‘De gemeente heeft wijkvertegenwoordigers die betaald krijgen, een binnenstadmanager die betaald krijgt; zo’n verbindende persoon zou er eigenlijk ook voor het bedrijfsleven moeten zijn. Als je naar een participerende maatschappij toe wilt, moet je dat goed regelen. Een ondernemer kan niet steeds maar voor overleg komen aanschuiven aan tafel. Die heeft daar geen tijd voor.’

‘Een professionele schakel tussen gemeente en bedrijfsleven kan er ook aan bijdragen om Gorcum op de kaart te zetten voor mogelijke nieuwe bedrijven. Daar heeft de hele stad profijt van.’

•••

“Het festival van de toekomst begint”

Invulling gegeven aan de Visie van de Stad – bron Gorcumse Courant

Inwoners, organisaties, ondernemers en omwonenden van Gorcum steken de koppen bij elkaar om invulling te geven aan de Visie van de Stad. Wie mee wil praten over de toekomstvisie van Gorcum kan dat doen tijdens het Toekomstfestival, van 14 tot en met 19 november.

Hoe wonen en werken we in Gorcum in 2032? Hoe is de zorg georganiseerd, welke opleidingen zijn er en hoe zien de winkelstraten en sport- en cultuurvoorzieningen uit? Het complete beeld van de stad komt ter tafel. Projectleider Luc van Huijgevoort voegt daaraan een persoonlijke wens toe: ‘In de hele samenleving spreken mensen niet veel meer met elkaar buiten de eigen doelgroep. Hoe gaan die verschillende groepen weer persoonlijk contact met elkaar krijgen, buiten het oppervlakkige digitale contact? Ik hoop dat daarover ook iets gezegd wordt. De visie moet niet alleen over ruimtelijke en economische zaken gaan.’

Tijdens het Toekomstfestival wordt in drie bijeenkomsten dieper ingegaan op de trends, kansen, uitdagingen en keuzes waarmee Gorcum de komende tijd te maken krijgt. De sessie in het Fortes Lyceum aan de Wijdschildlaan op 14 november is voor alle inwoners, die van 15 november in PoGo voor instellingen en verenigingen en die van 16 november bij Damen Shipyards voor ondernemers. ‘Maar in principe zijn belangstellenden overal welkom’, zegt Van Huijgevoort. ‘De inhoud van de avonden is grotendeels gelijk.’

‘Zaterdag 19 november ondervragen we mensen in de stad met een kortere enquête; over wat ze vinden van Gorcum, wat ze missen en hoe ze de stad zien op de langere termijn. Die vragen stellen we woensdag 16 november ook aan scholieren en forensen op de veerpont. Aan zaterdag aan kinderen en jongeren bij The Mall.’

De visie is breed, maar tijdens het Toekomstfestival wordt concreet ingezoomd. ‘Digitalisering is een trend waarmee we te maken hebben’, stelt Van Huijgevoort. ‘Maar hoe ver ga je daarin met de gemeentelijke dienstverlening bijvoorbeeld? Automatiseer je alles zoals de Belastingdienst heeft gedaan of behoud je een persoonlijk vangnet voor de mensen die daar niet zo goed mee kunnen omgaan?’

‘Digitalisering is een trend waarmee we te maken hebben’

‘Hoe ga je om met de groeiende behoefte van groepen mensen om zelf woonvormen te realiseren waarin ze elkaar later kunnen helpen met zorg? Wat kun je doen voor jongeren om ze in Gorcum te laten blijven? Hoe houd je de stad aantrekkelijk voor bedrijven? Wil je doorlopend evenementen in de stad van mei tot oktober of mag het ook wel iets minder? Dat zijn allemaal praktische, kleine uitwerkingen van de grote trends die spelen.’

•••

Ton den Breejen & de rol van jongeren

Kijk voor meer handige tips, tricks en inzichten op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

“Dit gaat over de toekomst van jezelf en je kinderen”

interview Gorcumse Courant met Govert Veldhuijzen – burgemeester Gorinchem

‘De Visie van de Stad is een gouden gelegenheid om over in gesprek te gaan met de stad. Dat proces is minstens zo belangrijk als de visie zelf. Zulke coproducties van gemeente en inwoners zijn in de toekomst steeds meer de manier waarop beleid wordt gemaakt.’

In november wordt aan inwoners en organisaties in de stad gevraagd mee te denken over waar Gorcum naartoe moet. Met 2032 als richtpunt, het jaar waarin Gorcum 650 jaar stadsrechten heeft. Zo’n overkoepelende visie, een overkoepelend beeld van waar je wilt staan, was er nog niet. Terwijl het van belang is om plaats te bepalen, aldus de interim-burgemeester.

‘We zijn in Gorcum momenteel bezig met de promotie en ontwikkeling van de binnenstad, met het bevorderen van het toerisme, met een groot bedrijventerrein in Noord en met een visie op de mobiliteit. Als je niet oppast, denk je geïsoleerd over zulke onderwerpen na. Terwijl ze onderdeel horen uit te maken van een groter geheel: de toekomst van de stad Gorcum. Iedereen heeft daar wel een beeld bij, maar er is te weinig expliciet nagedacht over hoe die toekomst eruit moet zien.’

Tijdens de startbijeenkomst op 1 november en de verschillende sessies in het Festival van de Toekomst (op 14 november een avond in het Fortes Lyceum voor inwoners van de stad, 15 november voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in PoGo, 16 november voor ondernemers bij Damen Shipyards, 19 november voor alle inwoners en bezoekers in het voormalige Poort6-gebouw op de Groenmarkt én voor de jeugd bij de LimonadeBrigade en The Mall) worden trends en ontwikkelingen geschetst waarmee Gorcum te maken heeft of krijgt. En ligt de vraag voor: hoe daarmee om te gaan?

Een voorbeeld: Gorcum vergrijst en ontgroent. Het aantal oudere inwoners neemt toe, het aantal jongeren af. Veldhuijzen: ‘Dat heeft allerlei gevolgen. De beroepsbevolking wordt kleiner bijvoorbeeld. Daardoor word je mogelijk een minder aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Je kunt ervoor kiezen om een stad te zijn die zijn ouderenzorg goed op orde brengt en het verder laat gebeuren of je onderneemt actie om jongeren naar Gorcum te lokken door voor hen een aantrekkelijke stad te zijn. Dat zijn de extreme reacties. Ergens in dat gebied moet je positie kiezen.’

‘Dat zijn kwesties waarover iedereen zich mag uitspreken. Ik hoop echt dat veel mensen dat doen. We hebben het hier over de toekomst van onszelf en van onze kinderen. Hebben we ambities? Wat missen we in de stad? Hoe maken we Gorcum nog aangenamer? Gorcumers zijn trots op hun stad. Dat zie je aan alle activiteiten die worden georganiseerd. Maar de trots gaat soms gepaard met cynisme, onder andere over de communicatie tussen stad en stadhuis. Of dat gevoel nu terecht is of niet, dit is de kans om dat gevoel te doorbreken.’

•••

Back To The Future: hoe ziet Gorinchem er straks uit?

Kijk voor meer handige tips, tricks en inzichten op het GO2032 youtube-kanaal!

•••

Samen maken we de stad

Samen maken we de stad! Daarom maken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen uit de stad zelf en de regio om ons heen een toekomstvisie voor Gorinchem op de langere termijn (GO2032). In deze visie geven we antwoord op de vraag hoe we om willen gaan in de stad met ontwikkelingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld op het gebied van economie, vergrijzing, technologie en klimaatverandering.

Het is de bedoeling deze visie medio volgend jaar gereed te hebben. Een groep Gorcumers – ambassadeurs van de Visie – denkt enthousiast mee over de inrichting van het proces. Ik hoop dat we dit enthousiasme met elkaar weten vast te houden, niet alleen in het traject van Visie van de stad, maar ook daarna.

Govert Veldhuijzen – burgemeester Gorinchem

De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dat kan per e-mail aan welkom@go2032.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.