Stichting Stadsherstel Gorinchem

“We geven beeldbepalende panden terug aan de stad”

(Fotografie: Saskia Voest)

In de Visie van de stad wordt de binnenstad de parel van Gorinchem genoemd. Een plek waar historie en vernieuwing hand in hand gaan. Een organisatie die zich letterlijk met historie én vernieuwing bezighoudt, is Stichting Stadsherstel Gorinchem. Al zo’n veertig jaar maakt de stichting zich hard voor behoud en restauratie van beeldbepalende gebouwen.

Karakter

“De stichting werd opgericht in 1976”, vertelt voorzitter Jeroen Vinckers. “In die tijd verdwenen veel historische panden uit de stad. Daar kwam vooral veel beton voor terug. Dat doet iets met een stad. Historische panden zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ze geven de stad ook karakter. Haal je dat weg, dan neemt de leefbaarheid van de stad ook af.”

Stadsherstelprijs

Stichting StadsherstelGorinchem koopt zelf panden aan om ze opnieuw te ontwikkelen. Bekende voorbeelden zijn het Witte Huis in de Molenstraat, de pakhuizen aan de Eierveiling en de woningen in de Hazewindhondstraat die rond deze tijd worden opgeleverd. Vinckers: “Daarnaast reiken we de Stadsherstelprijs uit voor de mooiste restauratie. Daarmee belonen we mensen die de vesting helpen verfraaien door hun eigen pand top op te knappen.”

Verrassende keuzes

Vorig jaar viel het historische kleine huisje aan Melkpad 4 in de prijzen. Maar soms is de keuze voor de Stadsherstelprijs wat minder voor de hand liggend. “Het is een misverstand dat we ons alleen op heel oude gebouwen focussen”, vertelt Vinckers. “Een relatief modern pand kan ook beeldbepalend zijn. Zo was de keuze voor het oude bankkantoor waarin nu de Spar zit, best omstreden. Toch is dat heel fraai uitgepakt: een lastige locatie is nieuw leven ingeblazen, en daarmee is een markante plek teruggegeven aan de stad.”

Monumenten van de toekomst

Diezelfde uitgangspunten komen ook terug bij sommige projecten van de stichting zelf. Het project aan de Spaarposteeg/Blauwe Haansteeg bij de Kalkhaven heeft bijvoorbeeld een modern karakter. Zelfs in de Hazewindhondstraat combineerde de stichting ‘behoud van oud’ met strakke nieuwe elementen. Want ook dat is Stadsherstel: werken aan monumenten van de toekomst.

Geen winstoogmerk

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. Dat geeft haar een bijzondere positie op de vastgoedmarkt, legt Vinckers uit: “Wij doen meestal projecten die niet logisch worden opgepakt door de markt, omdat ze commercieel minder interessant zijn. Wij brengen dat soort panden terug in het stadsbeeld. Daarnaast willen wij dat elk project de woonkwaliteit en de leefbaarheid van de hele omgeving verbetert.”

Lokale samenwerkingen

De kracht van de stichting is een nauwe samenwerking met lokale partijen. Vinckers: “We staan uiteraard op goede voet met de gemeente. We werken ook veel met Gorcumse architecten en bouwbedrijven of anders uit de directe omgeving. Daarmee zijn het niet alleen projecten voor de stad, maar ook ván de stad. Tegelijkertijd zijn we ook een beetje de luis in de pels. Zo maken we ons al lang hard voor een gemeentelijke monumentenlijst. En als we het oneens zijn met voorgenomen plannen in de stad, dan laten we zeker van ons horen.”

Mensen maken de stad

Als hij nu door de stad wandelt, ziet Vinckers veel om tevreden over te zijn. “Er gebeurt ontzettend veel en de echt rotte plekken zijn de afgelopen jaren wel verdwenen uit de stad. Op bijvoorbeeld de Langedijk zie je heel mooie combinaties van wonen en werken ontstaan. Hetzelfde geldt voor de Burgstraat. Dat is belangrijk, want hoe mooi je de gebouwen ook opknapt, uiteindelijk maken de mensen de stad.”

Meer weten over Stichting Stadsherstel Gorinchem en haar projecten? Ga naar http://www.ssg-gorinchem.nl

 

Geplaatst op: 24 januari 2019

Reageer