Kenniscentrum Duurzaamheid

Kenniscentrum duurzaamheid

Winnend idee Stadmakers Event komt op stoom

Tijdens het Stadmakers Event in juni 2017 werd het Kenniscentrum Duurzaamheid verkozen tot winnend idee. De initiatiefnemers bedachten het Kenniscentrum om mensen die willen verduurzamen gericht te ondersteunen, bijvoorbeeld met tips voor energiebesparende maatregelen in en om het huis.

Duurzame-huizenroute

Marcel van Varik is de geestelijk vader en trekker van het initiatief Kenniscentrum Duurzaamheid. Onder zijn aanvoering is een groep betrokken Gorcumers met een aantal medewerkers van de gemeente aan de slag gegaan om samen het idee van het Kenniscentrum Duurzaamheid verder uit te werken. Het eerste concrete initiatief: een route langs huizen waarin bewoners energiebesparende maatregelen hebben getroffen.

Volop in ontwikkeling

Het plan voor de ‘duurzame-huizenroute’ is volop in ontwikkeling. De bedoeling is bewoners geïnteresseerd te krijgen om hun huis op een bepaalde dag open te stellen voor geïnteresseerden om zo te laten zien welke maatregelen ze hebben getroffen, welke kosten daarmee gemoeid waren en wat ze in de praktijk opleveren. Denk aan lagere energielasten en groter woongenot. Zo wil het Kenniscentrum bezoekers inspireren en aanzetten tot het aanbrengen van energiebesparende maatregelen.

Het streven is begin volgend jaar voor het eerst een open dag van verduurzaamde huizen te houden.

Is uw huis verduurzaamd? Doe dan mee!

Bent u trots op de door u getroffen energiebesparende maatregelen? En wilt u uw huis op een vast moment openstellen ter inspiratie? Meld u dan aan bij Evert Wolters: e.wolters@gorinchem.nl.

 

Geplaatst op: 8 november 2018

Reageer