ULO Gorinchem

Een creatieve ontmoetingsplek voor íédereen in de stad

In een paar jaar tijd is de ULO in de Zusterstraat omgetoverd van leegstaand schoolgebouw naar creatieve hotspot. Ondernemers, cultuuraanbieders en maatschappelijke organisaties gebruiken de ruimtes in de voormalige school als werkplek, cursuslokaal of vergaderlocatie. Zo werd het dé creatieve ontmoetingsplek van de stad, legt architect en schoolhoofd Anne Duizer uit.

Ruimte voor ontwikkeling

“Met de ULO bieden we eigenlijk heel simpel ruimte aan”, vertelt schoolhoofd Anne Duizer. “Maar dan wel ruimte in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen een plek om te werken, maar ook ruimte om je te ontwikkelen. We zoeken daarom naar gebruikers die sociaal of creatief bezig zijn. Ik zeg weleens: klanten sturen we door, maar deelnemers zijn van harte welkom. Als schoolhoofd vind ik het mijn belangrijkste taak ervoor te zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt. Dat er samenhang is. Dat werkt, want de sfeer is goed en er is heel weinig verloop.”

Wederzijds begrip

Het succes vertaalt zich ook in de bezetting van het gebouw: er is zeven dagen per week iets te doen. Onder de gebruikers zijn zanggroepen, toneelgezelschappen – waaronder een van Syndion – een yogaschool en docenten beeldende kunst. Vluchtelingenwerk heeft een plek gevonden in de ULO, net als bijvoorbeeld Rivas en ASVZ. Ook medewerkers van de gemeente maken regelmatig gebruik van vergaderruimte in het pand. “Al die deelnemers komen elkaar tegen, bijvoorbeeld in de centrale kantine”, legt Duizer uit. “Door die ontmoeting worden mensen van allerlei achtergronden onderdeel van elkaars leven. Dat zorgt voor wederzijds begrip, voor tolerantie.”

Iedereen doet mee

De ambities van de ULO sluiten helemaal aan bij de Visie van de stad: een diverse samenleving waarin iedereen kan meedoen. “Dat is precies ons uitgangspunt”, vertelt Duizer. “Gebrek aan ruimte mag mooie maatschappelijke initiatieven nooit in de weg staan. Daarom stemmen we de huur voor maatschappelijke partijen af op hun beschikbare budget. Om dat te compenseren, verhuren we een deel van de ruimte aan commerciële partijen, tegen een commercieel tarief. Zo zorgen we dat we een creatieve ontmoetingsplek zijn voor íédereen in de stad.”

Gedachte breder trekken

De ULO is nu zo’n vier jaar succesvol bezig. Wat zijn de ambities voor de toekomst? Duizer: “Met de stichting Fluxus willen we de gedachte achter de ULO breder trekken dan het gebouw zelf. We zien dat er veel behoefte is om elkaar offline en online te ontmoeten. Om het cultuuraanbod in de stad in kaart te krijgen, of om spullen en faciliteiten te delen. We hebben daarom onder meer de culturele menukaart ontwikkeld. Zo zijn er nog veel meer manieren denkbaar om mensen in de stad bij elkaar te brengen. Daar blijven we ons ook in de toekomst volop mee bezighouden.”

Meer weten over de ULO en welke mogelijkheden het gebouw je kan bieden? Kijk op http://www.ulogorinchem.nl

Geplaatst op: 30 november 2018

Reageer