Maand van Respect

Maand van Respect in Gorinchem

November in teken van respect, tolerantie en vrijheid

Van 5 tot 11 november 2018 is de landelijke Week van Respect. Omdat dit zo’n belangrijk thema is in de Visie van de stad, doet Gorinchem daar nog een schepje bovenop: in samenwerking met Gorcumse scholen organiseert de gemeente de Maand van Respect. Met kunst, film, de interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek en themalessen staat november in het teken van respect, tolerantie en democratie.

Artikel 1: iedereen is gelijk

Vier op de vijf Gorcumers voelt zich gerespecteerd, prettig en veilig. Een mooi percentage, maar de gemeente wil dat iedereen zich welkom en veilig voelt in onze stad. Daarom organiseert de gemeente met de Gorcumse scholen allerlei activiteiten over de betekenis van Artikel 1. Artikel 1 van onze Grondwet zegt dat iedereen gelijk is. Je mag zijn wie je bent, zeggen wat je wilt en doen wat je wilt, zolang je je houdt aan de regels van de wet. Iedereen heeft recht op respect, tolerantie en vrijheid.

Burgers bakken!

Op allerlei manieren krijgt het thema respect aandacht in de stad. Leuk voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen en de eersteklassers op het voortgezet onderwijs is ‘burgers bakken’. Dat is de thema-les van de landelijke Week van Respect waaraan ook de Gorcumse scholen meedoen. Wat voor burger ben jij? Wie wil jij zijn? Met dat soort vragen worden leerlingen uitgedaagd na te denken over wat zij verstaan onder democratisch burgerschap.

Gesprek op gang brengen

Ook voor ouders en andere volwassenen valt er genoeg te zien en beleven: verrassende kunstexposities, aangrijpende films en de interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek in de centrale hal van het stadhuis (12 tot 26 november). Allemaal bedoeld om Gorcumers bewust te maken van het belang van respect en het gesprek over dit thema op gang te brengen.

Meer informatie? Kijk op www.maandvanrespect.nl.

Geplaatst op: 8 november 2018

Reageer