Geleidelijn van treinstation tot Gorcums stadhuis voltooid

Een toegankelijke stad voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking

Dat staat in de Visie van de stad als beeld van Gorinchem in 2032. Hiermee wordt recht gedaan aan het VN-verdrag dat gaat over de rechten van mensen met een beperking.

Om de toegankelijkheid van Gorinchem te verbeteren is in 2018 gestart met de aanleg van een geleidelijn voor blinden en slechtzienden. De geleidelijn vanaf het treinstation en de voordeur van het stadhuis was vorig jaar al een feit. Het ontbrekende stukje tussen die voordeur en de centrale balie in de hal van het stadhuis is in januari 2019 aangebracht. Daarmee is deze geleidelijn voltooid.

Toegankelijke stad

De geleidelijn tussen treinstation en stadhuis is onderdeel van een groter project: het verbeteren van de toegankelijkheid van de hele stad en (semi)publieke gebouwen voor mensen met een beperking. Samen met vertegenwoordigers van instanties als de WMO Adviesgroep en de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid (SGPG) is op 31 januari jl. een start gemaakt met het in beeld brengen van de knelpunten. Bij deze inventarisatie wordt niet alleen gekeken naar obstakels in looproutes, maar bijvoorbeeld ook naar de aanwezigheid van voldoende toiletvoorzieningen voor mensen met een beperking of bankjes om even op te kunnen uitrusten. De uitkomst van deze inventarisatie is de basis om met elkaar (pandeigenaren, inwoners en bedrijven, gemeente) maatregelen te treffen om de geconstateerde knelpunten de komende jaren te gaan oplossen.

Meer informatie over de activiteiten van de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid of de WMO Adviesgroep? Kijk op www.gehandicaptenplatformgorinchem.nl of www.wmoadviesgroepgorinchem.nl.

Geplaatst op: 2 februari 2019
Geleidelijn stadhuis januari 2019
Geleidelijn stadhuis januari 2019
Geleidelijn station april 2018
Geleidelijn station april 2018

Reageer