Artikel 1: Kunstwerk in stadhuis Gorinchem

Spectaculaire afsluiting van de Maand van Respect

Artikel 1 Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht op welke gronden dan ook, is niet toegestaan.”

Zoals eerder aangegeven in het artikel: Maand van Respect, is de landelijke week van respect in Gorinchem doorgetrokken tot de maand van respect. In het kader hiervan en om de maand spectaculair af te sluiten was er woensdag 28 november om 15:30 uur een onthulling van een bijzonder kunstwerk in het stadhuis Gorinchem.

Zesenzestig portretten van kinderen

Hoe breng je artikel 1 van de grondwet in praktijk? Wat betekent het voor jongeren? Kunstenaar Marco van Trigt en portretfotograaf Johannes van Camp zijn tijdens de naschoolse activiteit in gesprek gegaan met kinderen uit het basisonderwijs. Dit resulteert in een grote wand met zesenzestigportretten van kinderen in de hal van het stadhuis. Het interactieve kunstwerk bestaat uit portretten en interviews die te bekijken en te beluisteren zijn. Op de bijbehorende IPad staan nu vijf inspirerende gesprekken die steeds worden ververst.

Om het kunstwerk nog meer lading te geven zijn de namen van alle kinderen erin verwerkt.

Tijdens de opening van het kunstwerk waren onder andere kinderen aanwezig die zelf op de portretten staan. Vol bewondering bekeken zij hun eigen portretten.

Maand van respect

24 november was ook de feestelijke opening van het tolerantiepad. Meer weten over deze en andere initiatieven rondom de maand van respect? Dit kun je zien op de website: www.maandvanrespect.nl

Geplaatst op: 30 november 2018

Reageer