Evenementen go2032

Agenda

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten/activiteiten voor GO2032 gepland.

Archief

8 november 2018 12.00 uur: Nieuwe website

GO2032.nl is vernieuwd!

19 juni 2018: Samen stromen naar 2032

Het is tijd voor een update! GO2032 organiseert op dinsdagavond 19 juni, in samenwerking met het innovatieplatform BrainStroom, een Kennissessie – stroomopwaarts – op Slot Loevestein.

5 april 2018: Opening start bouw geleidelijn

Ambitie 2 van de Visie gaat van start, er wordt een geleidelijn gelegd voor mensen met een visuele beperking van station Gorinchem naar het stadhuis.

8 maart 2018: Vaststellen visie

De raad stelt de Visie van de stad vast en geeft advies aan de nieuwe raad hoe hiermee om te gaan

 

GO2032 in 2017

12 december 2017: Toekomstbouwers

Hoe gaan we de Visie met zijn allen realiseren? Welke projecten gaan we in 2018 uitvoeren en hoe? Hier draait de bijeenkomst om.

10 oktober 2017: Aanbieden Visie

Een verassende en spectaculaire bijeenkomst op een aantal locaties in de binnenstad om de visie aan te bieden.

23 augustus 2017: Ambassadeursbijeenkomst

Laatste bijeenkomst Ambassadeurs voor de aanbieding van de Visie. De concept-Visie wordt besproken

20 juni 2017: Stadmakers event

Ongeveer 120 personen discussiëren over de 11 ambities van de Visie van de stad en ideeën om de ambities te behalen.

10 juni 2017: Fortes festival

GO2032 is aanwezig bij het gezellige Fortes Festival dat plaats zal vinden op het veld van het Fortes Lyceum.

23 mei 2017: Schrijfsessies met Ambassadeurs

We stellen het document ‘Ambities voor de Visie van de stad’ op.

8 mei 2017: Stadsgesprek

Na het analyseren van alle binnengekomen Toekomstbeelden gaat GO2032 hierover in gesprek met iedereen die een Toekomstbeeld heeft ingediend.

3 en 9 mei 2017: Hackathon

Samen met The Mall wordt er een Hackaton georganiseerd. Hier gaat GO2032 op een actieve manier met jongeren in gesprek over de Visie van Gorcum

20 april 2017: Jongerendebat

Tweede gesprek met het Jongerenplatform Gorinchem. Een debat over de toekomst van Gorinchem en de regio.

13 april 2017: Opening expositie

Leerlingen van scholengemeenschap Gomarus, Daltonschool De Poorter, Tienercollege en Fortes lyceum hebben mooie stukken gemaakt. Deze zijn te bewonderen in de hal van het stadhuis.

11 t/m 13 april 2017: Fenexpo

GO2032 is aanwezig tijdens de Fenexpo Businessdagen in de Evenementenhal in Gorinchem. Wil je nog meer weten over de visie? Kom dan vooral even langs.

12 maart 2017: Gesprek met de Marokkaanse en Turkse gemeenschap

We spreken over Gorinchem nu en in de toekomst

6 maart 2017: Toekomstagenda

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst?

31 januari 2017: Regiobijeenkomst GO2032

Samen met de regio maken we de stad. Gorinchem is zich ervan bewust dat de stad niet alleen gemaakt wordt door Gorinchem zelf, maar ook door de regio om Gorinchem heen.

20 februari 2017: Rotary

Presentatie bij de Rotary over het Visietraject.

16 januari – 22 februari 2017: Gesprekken met stakeholders

Met een 15-tal grotere bedrijven, instellingen en verenigingen worden individuele gesprekken gevoerd over de (hun) toekomst in Gorinchem.

12 januari 2017: Ambassadeursbijeenkomst

Gesprek met ambassadeurs en gemeenteraad. Wat hebben de gesprekken over de toekomst van Gorinchem tot nu toe opgeleverd?

 

GO2032 in 2016

14 december 2016: Stedelijk overleg met onderwijs en instellingen

Presentatie over het Visietraject.

30 november 2016: Gesprek met de G9

Met de grootste werkgevers van Gorinchem spreken we over de Visie.

29 november 2016: Gesprek met het Gehandicaptenplatform

We spreken over de toegankelijkheid van de stad nu en in de toekomst.

19 november 2016: Toekomstfestival in de stad

Samen met The Mall en de Limonadebrigade Poort6 gebouw (Groenmarkt), The Mall

16 november 2016: Toekomstfestival – Meetingpont

Enquêtes afnemen op het veer van Riveer

16 november 2016: Toekomstfestival – Bedrijven

Damen Shipyards, Avelingen West 20

15 november 2016: Toekomstfestival – Instellingen en verenigingen

PoGo, Grote Haarsekade 120

14 november 2016: Toekomstfestival – Gorcumers

Fortes Lyceum, Wijdschildlaan 4

1 november 2016 – 3 april 2017: Online dialoog

Inwoners discussiëren online over elkaars ideeën om Gorinchem aantrekkelijk te maken.

1 november 2016: Startbijeenkomst ‘Ready, set …. Go2032!’

Feestelijk programma over het Visietraject Go2032

12 oktober 2016: IKG Ondernemersvereniging

Presentatie over het Visietraject. Wat maakt Gorinchem aantrekkelijk om te blijven ondernemen?

14 september 2016: Historische bijeenkomst

Met lokaal betrokken historici verkennen we het verleden. Wat kunnen we van het verleden leren dat mede bepalend kan zijn voor de toekomst?

6 en 27 september 2016 : Ambassadeurs beginnen

45 betrokken mensen uit Gorcum en de regio komen bijeen om mee te denken en mee te doen bij het maken van de Visie

1 juli 2016: Burgemeesterskring Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Presentatie aan de burgemeesters over het Visietraject

Juni – september 2016 : Klankbordgroepen en wijkbelangen

Informeren dat er een Visie gemaakt wordt. Hebben zij tips voor de aanpak en de inhoud?

6 juni 2016: Gesprek Jongerenplatform

Eerste gesprek met het Jongerenplatform Gorinchem. Welke ideeën hebben zij over de toekomst?

7 april 2016: Besluit gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad om samen met de stad en de regio een toekomstvisie te maken.