Samen maken we de stad!

Samen maken we de stad! Daarom maken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen uit de stad zelf en de regio om ons heen een toekomstvisie voor Gorinchem op de langere termijn (GO2032). In deze visie geven we antwoord op de vraag hoe we om willen gaan in de stad met ontwikkelingen die op ons afkomen, bijvoorbeeld op het gebied van economie, vergrijzing, technologie en klimaatverandering. Het is de bedoeling deze visie medio volgend jaar gereed te hebben. Een groep Gorcumers – ambassadeurs van de Visie – denkt enthousiast mee over de inrichting van het proces. Ik hoop dat we dit enthousiasme met elkaar weten vast te houden, niet alleen in het traject van Visie van de stad, maar ook daarna.

Govert Veldhuijzen – burgemeester Gorinchem