Samen stromen naar 2032

De Visie van de Stad

Na anderhalf jaar hard werken met stad en regio is de visie eindelijk klaar!

Liever een snel overzicht? Check dan deze Visie in één  oogopslag.

Het Visietraject in kaart

1
2
3
4
5
6
7
1

Omnia College

Hier vond het Stadmakersgesprek en het feestelijke Stadmakersevent 2017 plaats.

2

Grote Kerk

De Visie kwam hier letterlijk naar beneden abseilen.

3

Buiten de Waterpoort

Onder het genot van pizza’s gingen jongeren hier aan de slag tijdens de GO2032 Hackathon

4

Jeugdatelier

Een mooi moment! De allereerste schrijfsessie van de Visie

5

Stadhuis Gemeente Gorinchem

Hier kun je de projectgroep van de Visie vinden

6

Fortes Festival

Toekomstwensen werden hier in de Wensboom gehangen

7

Partycentrum Hipper & Kolfbaan

Hier begon het allemaal! De Kick-off van GO2032

Wist je dit al?

Animatie

Naast het visiedocument is er ook een inspirerende animatie gemaakt van de visie. Deze laat zien hoe Gorinchem er eventueel uit kan zien in 2032.

Aanbieden Visie

Het aanbieden van de Visie van de Stad was een avond om niet te vergeten! Een spectaculaire avond waar de realisatiefase van de Visie officieel is begonnen.

Totstandkoming

In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de visie is de titel GO2032 meegegeven. 2032 is het jaar waarin Gorinchem 650 jaar stadsrechten heeft. De visie geeft aan wat voor stad Gorinchem in 2032 wil zijn. 

Samen maken we een Visie

Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze visie gewerkt. Eerst is stilgestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen.

Bekijk de meeslepende compilatie van het hele proces:

Verbinden en vernieuwen

Uit de vele honderden reacties en gesprekken die zijn gevoerd vanaf april 2016 tot augustus 2017, zijn ambities voor de visie opgehaald. De kern hiervan laat zich samenvatten als verbinden en vernieuwen, met behoud van de Gorcumse kernwaarden. Hieronder vallen elf ambities voor de toekomst van Gorinchem. Deze ambities, geven aan waar we als stad meer op willen inzetten en echt willen vernieuwen. Dat doen we met behoud van onze kernwaarden. Want dingen die we nu al doen, maar die niet als nieuwe ambitie zijn aangegeven, blijven we met elkaar vanzelfsprekend goed doen. Zoals zorgen voor veiligheid en goede zorg.

Deze ambities vormden de basis voor de uiteindelijke visie. Na een hele hoop werk is deze er eindelijk! Bekijk en lees de Gocumse visie van de stad!

Wat hier in staat, daar gaan we voor

Ton den BreejenAmbassadeur GO2032

Heb jij de Visie van de Stad nog niet gelezen? Grijp nu je kans!

De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dat kan per e-mail aan welkom@go2032.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.