Hét actuele overzicht van Gorinchem op weg naar 2032

Gorcumers en mensen uit de regio werkten vanaf 2016 een jaar lang aan de Visie van de stad. Een mooi traject, waarin iedereen zijn ideale stad mocht dromen. Jong en oud, man en vrouw, van iedere achtergrond. De vraag was: hoe ziet Gorinchem eruit in 2032, als de stad 650 jaar stadsrechten heeft?

11 ambities

“Met betrokkenheid en samenwerking ontstaan mooie resultaten.”

In 2017 werd de Visie van de stad aangeboden aan het gemeentebestuur: 11 heldere ambities voor een toekomstbestendige stad. Dat was niet het eind van de reis, maar juist het begin.

Sinds dat moment werken Gorcumers vaak met ondersteuning van de gemeente vol enthousiasme aan het realiseren van de 11 ambities. GO2032.nl geeft een actueel overzicht van hun ideeën en initiatieven.

Wooncoaches

“Investeren in een duurzame woning loont echt” In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn wooncoaches actief: vrijwilligers die huiseigenaren kosteloos adviseren over het verduurzamen van hun woning. Daarmee brengen...

ULO Gorinchem

Een creatieve ontmoetingsplek voor íédereen in de stad In een paar jaar tijd is de ULO in de Zusterstraat omgetoverd van leegstaand schoolgebouw naar creatieve hotspot. Ondernemers, cultuuraanbieders en maatschappelijke...

Fortes Lyceum wordt Eco School

Fortes Lyceum besteed nog meer aandacht aan duurzaamheid Op 1 november 2018 tekende directeur Wim Langens van het Fortes Lyceum de intentieverklaring voor Eco-Schools. Dit deed hij samen met wethouder Eelke Kraaijeveld...

Windpark Groote Haar

Groene energie opwekken met twee windmolens De omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee windmolens bij bedrijventerrein Groote Haar is definitief. Dat is goed nieuws voor Energiecoöperatie De Knotwilg en Eneco...

BrainStroom Innovatieplatform aan de Merwede

In de Visie van de stad staat dat Gorinchem wil vernieuwen door innovatie te omarmen. Op basis van die ambitie werd het innovatieplatform BrainStroom opgericht. BrainStroom wil kennis bevorderen, verbinden, inspireren...

Maand van Respect in Gorinchem

November in teken van respect, tolerantie en vrijheid Van 5 tot 11 november 2018 is de landelijke Week van Respect. Omdat dit zo’n belangrijk thema is in de Visie van de stad, doet Gorinchem daar nog een schepje...

Brainstroom

Kennissessie Samen stromen naar 2032

Wordt de Visie van de stad al waarheid? De Visie van de stad is al weer even gereed. De afgelopen tijd zijn er allerlei initiatieven gestart om die visie werkelijkheid te maken. Hoe staat het nu met de plannen? En zijn...

Anders wonen in Gorinchem

Scholieren over wonen op een oud bedrijfsterrein Hoe houden we Gorinchem aantrekkelijk als woonstad voor jongeren? Dat is een van de centrale thema’s in de Visie van de Stad. Maar wat voor ideeën hebben jongeren zelf...