Wat is GO2032?

GO2032 is het visietraject van de stad voor de stad. In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Samen met u bepalen we wat voor stad we dan willen zijn en wat er moet gebeuren om van Gorinchem een nog betere plek te maken om te wonen, werken en recreëren.

Ambities voor de Visie

In april 2016 heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met de stad een visie voor de toekomst te maken. Een nieuwe toekomstvisie is belangrijk omdat de wereld snel verandert en het van belang is hierop in te spelen. Aan de Visie is de titel GO2032 meegegeven. 2032 is het jaar waarin Gorinchem 650 jaar stadsrechten heeft.

Samen maken we een Visie

Samen met inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, verenigingen en bedrijven uit stad en regio is sinds de zomer van 2016 aan deze Visie gewerkt. Eerst is stil gestaan bij de trends en ontwikkelingen die op Gorinchem afkomen, zoals veranderingen in de samenstelling van de inwoners, klimaat, technologie en dergelijke. Vervolgens is nagedacht over hoe samenleving en overheid hierop zouden moeten reageren om Gorinchem een aantrekkelijke stad te laten blijven om te wonen, te werken, te ondernemen, te leven en voor elkaar te zorgen.

Verbinden en vernieuwen

Uit de vele honderden reacties en gesprekken die zijn gevoerd de afgelopen maanden, zijn ambities voor de Visie opgehaald. De Visie geeft aan wat voor stad Gorinchem in 2032 wil zijn. De kern hiervan laat zich samenvatten als verbinden en vernieuwen, met behoud van de Gorcumse kernwaarden. Hieronder vallen elf ambities voor de toekomst van Gorinchem. Deze ambities, geven aan waar we als stad meer op willen inzetten en echt willen vernieuwen. Dat doen we met behoud van onze kernwaarden. Want dingen die we nu al doen, maar die niet als nieuwe ambitie zijn aangegeven, blijven we met elkaar vanzelfsprekend goed doen. Zoals zorgen voor veiligheid en goede zorg.

Het feestelijke Stadmakers event

Op het Stadmakers event van dinsdag 20 juni jl. werden de ambities voor de visie 2032 besproken. De circa 120 betrokken aanwezigen spraken elkaar tijdens deze feestelijke bijeenkomst die werd gehouden in het Omnia college. Toneelgroep Lusa én Aimabele Schoft Marcel Harmsen zorgden voor de muzikale omlijsting, de huidige burgemeester én de burgemeester van 2032 waren van de partij. Er was een paneldiscussie, er werd gestemd met de smartphones, gediscussieerd in de klaslokalen en terug- en vooruitgeblikt. Ook Gorkum tv was met camera aanwezig.

Er was een brede instemming met de 11 ambities. Het Kenniscentrum Duurzaamheid was het meest gewaarde idee. De genodigden gaven de ambities gemiddeld een het cijfer 8,2.

Benieuwd naar alle foto’s en meer over GO2032 en de visie van de stad? Bekijk deze bij “impressie bijeenkomsten” of volg GO2032 op de sociale media.

Wil je de ambities lezen?

Document Ambities voor de Visie van de stad –

De komende weken wordt samen met de ambassadeurs de laatste hand gelegd aan de nieuw te vormen visie van de stad. En wordt uiteindelijk door de gemeenteraad in het najaar van 2017 vastgesteld.

Waarom is GO2032 in het leven geroepen?

Een nieuwe toekomstvisie voor Gorinchem is belangrijk omdat de wereld snel verandert. De bevolking wordt gemiddeld een stuk ouder en het aantal kinderen neemt af.

Nieuwe technologische uitvindingen veranderen de manier waarop we communiceren, werken, reizen en energie opwekken. Deze trends zullen zeker hun invloed hebben op hoe we in Gorinchem wonen, werken, leren, recreëren, ondernemen en voor elkaar zorgen.

De gemeente lost problemen niet alleen op, maar in samenwerking met Gorcumse inwoners en organisaties. De Toekomstvisie vormt een kompas waarmee we ons op deze ontwikkelingen voorbereiden en keuzes maken over wat we wel en niet willen. Zo weten we in Gorinchem wat we aan elkaar hebben en kunnen we in onverwachte situaties beter en sneller reageren.

Hoe gaan we GO2032 in de komende periode invullen?

We werken van buiten naar binnen. In 2016 spreken we over onze uitgangspositie en veranderingen en wat dit voor Gorinchem betekent. In 2017 gaan we onze visie en ambities bepalen.

Tijdens het Festival van de Toekomst van 14 tot 19 november 2016 trekken we de stad in om te bespreken op welke vragen de visie een antwoord moet geven. Dit verzamelen we in een toekomstagenda. De agenda beschrijft de identiteit en kracht van Gorinchem, trends, kansen, uitdagingen en keuzes. De toekomstagenda bevat alle ingrediënten om na de kerst samen met u onderbouwde keuzes te maken en acties te ondernemen.

In 2017 gaan we met u in gesprek over de kansen en keuzes. Waar moet de stad volgens u wel en niet voor kiezen? Zo bepalen we de belangrijkste ambities voor Gorinchem en wat er gezamenlijk opgepakt moet worden om die ambities te gaan halen.

Wie gaan GO2032 in de komende periode invullen?

GO2032 is een visie van de stad voor de stad. Elke Gorcumer is uitgenodigd mee te praten, mee te bepalen en mee te werken aan het Gorinchem van de toekomst. U dus ook.

Hoe doe ik mee?
Iedere Gorcumer kan zelf een gesprek over de toekomst van Gorinchem organiseren in bijvoorbeeld zijn of haar buurt of vereniging. Ook is het mogelijk een project onder de vlag van GO2032 te starten. De projectgroep GO2032 kan u hier desgewenst bij helpen.

Meepraten over de toekomst van Gorinchem kan online, of bij een van de openbare bijeenkomsten. De visie is ook onderwerp van gesprek bij klankbordgroepen, middelbare scholen en ondernemersverenigingen.

Welke rol spelen sociale media daarbij?

Online meepraten kan via Twitter, Instagram, Linked-In en de Facebook-pagina GO2032. Ook kunt u hier berichten over evenementen van GO2032 volgen.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen voor GO2032?

Er komt veel op onze stad Gorinchem af. Maar wat eigenlijk? Welke gevolgen heeft dat? En hoe houden we daar bij het vormen van een visie van de stad rekening mee? In dit Trendrapport wordt een kort en bondig overzicht gegeven van de invloeden waar onze stad mee te maken heeft. Wat de toekomst ons gaat brengen is natuurlijk niet zeker. De trends geven ons wel richting. Zij zijn een steuntje in de rug om gesprekken te voeren over Gorinchem en haar toekomst. Welke trend spreekt u het meest aan? Laat het weten via onze sociale media. Download hier het Trendrapport GO2032!

De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dat kan per e-mail aan welkom@go2032.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.